Knihovna křesťanské literatury

Denní modlitba církve


Zatím vám nabízíme pouze kompletář.
Další části DMC se zatím připravují.

Modlitba před spaním
Neděle po 1. nešporách
Neděle po 2. nešporách
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Závěrečné mariánské antifony