Knihovna křesťanské literatury

 
Světec dne
17. listopadu 2018 předchozí den následující den

sv. Alžběta Uherská, řeholnice

+ r. 1231

Byla dcerou uherského krále Ondřeje II. a ve 14 letech se stala manželkou Ludvíka Durynského. Služebná Isentruda o nich napsala: Milovali se láskou, která budila obdiv a navzájem se něžně povzbuzovali ve službě Bohu a v jeho velebení." Alžběta nepoužívala krášlicích prostředků. Stále se zaměstnávala a v noci vstávala k modlitbě. Když očekávala narození třetího dítěte, zemřel jí manžel a propuklo tajné záští příbuzných. Vyhnána z hradu, cele zasvětila svůj život přísnému pokání, chudobě a skutkům milosrdenství v III. řádu sv. Františka. Věnovala se chudým, nemocným, malomocným. Zemřela ve 24 letech.