Knihovna křesťanské literatury

 
Světec dne
18. listopadu 2017 předchozí den následující den

Posvěcení bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla

Ve vatikánské bazilice sv. Petra a v bazilice sv. Pavla na ostijské cestě se již ve XII. století slavila výročí jejich posvěcení od papežů Silvestra a Siricia ve IV. století. Tato památka byla později rozšířena v celém římském obřadu, neboť osudy obou jsou úzce spjaty s osudy celé církve.

Jako se o výročí posvěcení baziliky P. Marie (5. VIII.) oslavuje mateřství panenské Bohorodičky, tak je dnes prokazována úcta dvěma hlavním apoštolům. Jejich rozdílné stupně vzdělání a rozdílné povahové rysy, spojené s milostí Boží, učinily z těchto mužů sloupy církve.