Knihovna křesťanské literatury

 
Světec dne
14. srpna 2020 předchozí den následující den

sv. Maxmilián Kolbe, kněz a mučedník

+ r. 1941

Křestním jménem Rajmund, studoval na gymnáziu u minoritů ve Lvově. Vstoupil do jejich noviciátu a přijal jméno Maxmilián. Byl poslán na filosofická studia do Říma, kde ještě jako klerik zatožil v říjnu r. 1917 "Milici Neposkvrněné" na obranu víry. Po vysvěcení se vrátil do Polska a horlivě se věnoval apoštolátu využívaje tisku. Byl jako misionář v Japonsku a po návratu do Polska byl za německé okupace r. 1941 zatčen a vězněn v koncentračním táboře Osvětim. Tam se dobrovolně nabídl k výměně za otce rodiny určeného k smrti hladem. Jako vězeň č. 16670 obětoval svůj život nejen za bližního, ale i ke cti Neposkvrněné, aby k ní duše zahořely láskou.