Knihovna křesťanské literatury

 
Světec dne
24. října 2019 předchozí den následující den

sv. Antonín Maria Klaret, biskup

+ r. 1870

Narodil se v Sallentu ve Španělsku. Prvním příkladem zbožnosti a úcty k P. Marii mu byl otec. Vyučil se tkalcovskému řemeslu, ale cítil povolání ke kněžské službě. Po překonání překážek byl vysvěcen na kněze. Roku 1849 založil kongregaci "Synů od Neposkvrněného Srdce P. Marie", jako společnost misionářů. V následujícím roce byl jmenován arcibiskupem na Kubě. Tam se horlivým působením zasloužil o záchranu mnoha duší. Při jedné jeho misii zažádalo o církevní sňatek 400 manželství a byla posvěcena. Byl na něj spáchán atentát, při kterém byl těžce zraněn, a proto jej papež zprostil úřadu. Stal se pak zpovědníkem královny Isabely.