Knihovna křesťanské literatury

 
Světec dne
22. října 2021 předchozí den následující den

sv. Marie Salome

Je dcerou Marie Kleofášovy a příbuznou Panny Marie. Provdala se za Zebedea a dva jejich synové, Jakub st. a Jan, se stali apoštoly. Salome se snažila pro ně vyžádat přední místo v Kristově království. S ostatními ženami pak kráčela za Ježíšovým křížem a byla mezi těmi, které šly pomazat Kristovo mrtvé tělo. Stala se svědkyní jeho zmrtvýchvstání a zemřela pravděpodobně v Jeruzalémě.