Knihovna křesťanské literatury

 
Světec dne
28. září 2023 předchozí den následující den

sv. Václav, mučedník

+ r. 929

Tímto českým patronem vstoupil náš národ na evropské mezinárodní historické jeviště a je důkazem rovnocennosti Čech s ostatními zeměmi Evropy. Jeho silou byl Bůh, k němuž mu lásku do srdce vštípila jeho babička a zaplatila za to životem. Energicky se proto ujal vlády, k níž měl základní potřebné vlastnosti: silnou vůli, hlubokou zbožnost a mírumilovnost. Měl též úctyhodné vzdělání a nepostrádal statečnosti ani prozíravosti. Svým příkladem vedl lid z vlivů pohanství ke křesťanskému životu. Při tom překonával mnoho obtíží a když jeho nepřátelé získali za spojence jeho bratra Boleslava, stálo to Václava život. Jeho smrt byla podnětem k dalšímu vítěznému rozmachu víry u nás.