Knihovna křesťanské literatury

 
Světec dne
14. května 2021 předchozí den následující den

sv. Matěj, apoštol

Je nám představen jako skromný proselyta, který byl po nanebevstoupení Páně vyvolen losem do apoštolského sboru na místo zrádného Jidáše. Evangelium hlásal v Palestině, v Malé Asii a pak se odebral do Numbie a do Habeše v Africe. Další zprávy o něm nemáme zaručené.

Ježíš řekl apoštolům: "Vy mi budete svědky!" A Matěj věrně plnil tento závazek, který s vyvolením přijal.

Apoštolové jsou přímými svědky Kristova zmrtvýchvstání, ale příkaz vydávat svědectví o Kristu neplatí jen apoštolům, nýbrž i nám. Vždyť i my jsme svatým křtem přivtěleni k jeho mystickému tělu.