Knihovna křesťanské literatury

 
Světec dne
22. srpna 2019 předchozí den následující den

Panna Marie Královna

Její dnešní svátek zavedl r. 1954 Pius XII. na závěr Mariánského roku s úmyslem zdůraznit skutečnost, že Panna Maria Nanebevzatá vládne spolu s Kristem nebi i zemi. V této souvislosti prohlásil: "Maria je Královna především pro velikost své duše a pro vznešenost darů, kterých se jí od Boha dostalo. Stále štědře rozdává poklady své lásky a své starostlivé mateřské pozornosti sklíčenému a zoufalému lidstvu."

Maria se svou důstojností Královny prosí za své děti, které čekají na její milosrdenství. Její svrchovanost by se nemohla plně vyjádřit, kdybychom v ní neviděli naši univerzální prostřednici.