Knihovna křesťanské literatury

 
Světec dne
20. března 2023 předchozí den následující den

sv. Archip

Byl synem Filemona, jemuž psal apoštol Pavel list, který posílal po uprchlém otroku Onesimovi. Pocházel tedy z bohaté rodiny v Kolossách ve Frygii. V jejich domě se shromažďovali křesťané. Dle tradice se jeho otec stal biskupem kolosským a bývalý otrok Onesimus biskupem v Efesu. Archipovi rodiče Filemon a Appie byli za císaře Nerona mrskáni, uzavřeni v jámě a zasypáni kamením. O Archipovi nemáme více zpráv, než že byl jejich synem.