Knihovna křesťanské literatury

 
Světec dne
25. ledna 2020 předchozí den následující den

Obrácení sv. Pavla

Pavel z Tarsu v Kilikii, hebrej, používající práv římského občanství a nazývaný Šavel, se vzdělal v řeckých vědách a vyučil stanařskému řemeslu. Byl poslán do Jeruzaléma, kde jako žák Gamaliele vyspěl ve znalce Starého zákona a horlivého farizeje i pronásledovatele křesťanů. Byl při kamenování sv. Štěpána. Na cestě do Damašku byl zasažen mocí Kristova světla. Setkání s Kristem jej proměnilo v nejhorlivějšího hlasatele evangelia, protože se jeho srdce plně otevřelo působení Ducha svatého.

I my se setkáváme s Kristem - ve svátostech a přijímáme Ducha svatého. Otevíráme však i dostatečně svá srdce jeho působení?