Knihovna křesťanské literatury

 
Světec dne
22. září 2018 předchozí den následující den

sv. Mořic a druhové, mučedníci

+ r. 286

Mořic velel pluku thebajské legie, který se skládal převážně z horlivých křesťanů. Vojínům byl příkladem nejen v udatnosti, ale i ve víře a lásce ke Kristu. Jednou pozměnili směr tažení, aby se vyhnuli císařskému ležení s pohanskou slavností. Jako důvod oznámili císaři, že jsou křesťané. Maximian dal usmrtit každého desátého, ale ostatní zůstali ve víře nezvikláni a listem vyjádřili císaři svůj nesouhlas k modloslužbě a k vraždění spolubratrů. Císař dal v odpověď celý pluk obklíčit vojskem a všechny pozabíjet. Nebránili se. Toto vraždění se stalo ve švýcarském kantonu walliském, tam kde je město St. Mauric.