Knihovna křesťanské literatury

 
Světec dne
25. května 2018 předchozí den následující den

sv. Beda Ctihodný, kněz a učitel církve

+ r. 735

Již v mládí se řídil podle benediktinské řehole. Ve dne studoval, v noci vstával k modlitbě. Když byl ve 30 letech svěcen na kněze, byl již v celé Anglii znám jako vynikající vědec a svatý řeholník. Svůj život vyplnil věrným plněním řeholních povinností, modlitbou a studiem, vyučováním a spisovatelskou činností. Z jeho bohatých spisů vyniká 50 homilií, jenž mu získaly jméno Ctihodný. 45 let svého řeholního života se řídil pravidlem: "Buď učit se, nebo vyučovat jiné, nebo psát".

Skrze sv. Bedu ať nám září Boží moudrost a učí nás, že máme vydávat světlo svými dobrými skutky.