Knihovna křesťanské literatury

 
Světec dne
7. prosince 2019 předchozí den následující den

sv. Ambrož, biskup a učitel církve

+ r. 397

Pocházel z Trevíru, studoval v Římě a stal se státním úředníkem. Za pobytu v Miláně přišel jako místodržitel do chrámu, kde se konaly volby, a výmluvně hovořil ke shromážděným, které rozdvojoval Ariův blud, aby zanechali svárů a sjednotili se v pokoji. Nečekaně byl zvolen biskupem města a 7. 12. 374 vysvěcen. Svůj majetek dal chrámům a chudým a celou duší se věnoval úřadu, pro který se u něj objevily neobyčejné vlohy a schopnosti. Miloval hříšníky, utlačované i nepřátele. Vykořeňoval blud, napomínal císaře, neohroženě hájil práva církve. Císař o něm řekl: "Teprve v Ambrožovi jsem shledal muže, který mi pověděl pravdu." Ambrož zanechal věřícím mnoho duchovních spisů.