Knihovna křesťanské literatury

 
Světec dne
31. května 2020 předchozí den následující den

Navštívení Panny Marie

Svátek nám připomíná setkání P. Marie s matkou Jana Křtitele, svatou Alžbětou. Na jeho zavedení má zásluhu pražský arcibiskup Jan z Jenštejna, který jej poprvé slavil r. 1386 jako prosbu o Mariinu přímluvu za sjednocení rozdělené církve.

Zamysleme se nad Mariinou aktivní láskou. Maria spěchá tam, kde spatřuje potřebu pomáhat. I naše víra se nutně musí projevit v lásce. Ten, kdo věří, neprosí stále, aby Bůh zasáhl, ale dělá to, k čemu má od Boha schopnosti. Všechno přijímá, za všechno Boha velebí a s ním se v bližních setkává.