Knihovna křesťanské literatury

 
Světec dne
29. července 2021 předchozí den následující den

sv. Marta

Bydlela s Marií a bratrem Lazarem v Betánii, kde je navštěvoval Ježíš. Její láska k Ježíši se projevuje přepečlivou starostlivostí o pozemské potřeby. Ježíšova láska se zase projevuje tím, že se zastává těch, kterým je vytýkáno, že dávají přednost duchovním hodnotám a ukazuje správnost takové stupnice, neboť nepomíjející převyšuje pomíjející. Marta se starala o životní potřeby: chléb, dům, práce, ale držela se i toho, co Ježíš učil.

Po smrti Lazara šla první P. Ježíši vstříc a řekla mu: "Kdybys zde byl, nebyl by můj bratr umřel. Ale i tak vím, že začkoli požádáš Boha, dá tobě." Její velká víra v Krista, kterou vyznala, byla velkoryse odměněna.