Knihovna křesťanské literatury

 
Světec dne
25. června 2024 předchozí den následující den

sv. Vilém, opat

+ r. 1142

Pochází ze Savojska a byl zvolen salernským opatem. Své podřízené vyučoval živým slovem a svatým příkladem. Jeho rady si žádal i neapolský král Roger a pozval jej k sobě. Závidící dvořané k němu vyslali ženu, která jej měla svést ke hříchu. On se však před ní položil do žhavého uhlí, aniž se popálil, a to na ni zapůsobilo tak, že se dala na pokání. Vilém je zakladatelem eremitů (poustevníků) zvaných "de Monte Virgine".