Knihovna křesťanské literatury

 
Světec dne
16. ledna 2019 předchozí den následující den

sv. Marcel I., papež

+ r. 309

Roku 303 bylo rozpoutáno kruté pronásledování křesťanů a po smrti papeže Marcelina zůstával Petrův stolec neobsazen. Římskou církev řídil kněz Marcel, jeho pontifikát začal až tři roky po smrti předchůdce a neměl dlouhé trvání. Na církvi byly znát rány zasazené nevěrou jejích synů. Marcel byl k odpadlíkům přísný, zejména k těm, kteří svou zradu chtěli ospravedlňovat. Jeho tvrdost byla svatá a prospěšná. Po Diokleciánově smrti se pod Marcelovým vedením církev znovu zorganizovala, ale nový císař Maxentius ji začal podezírat a poslal papeže Marcela do vyhnanství. Dál nám zaručené zprávy chybějí a pozdější legenda nezní věrohodně. Víme jen, že brzy po vyhnanství zemřel.