Knihovna křesanské literatury

 
Světec dne
19. ledna 2018 předchozí den následující den

sv. Márius a Marta a jejich synové

Márius byl bohatý Peršan. S manželkou Martou a se syny Audifácem a Abachem připutovali v době Marka Aurelia do Říma a jako křesané byli polapeni a sati. Felicitas pak jejich těla pohřbila. Zemřeli mezi rokem 161 až 180.