Knihovna křesťanské literatury

 
Světec dne
8. března 2021 předchozí den následující den

sv. Jan z Boha, řeholník

+ r. 1550

Narodil se v Portugalsku. Toužil po poznání cizích zemí, a tak podle svého názoru ztratil příliš času. Po životě plném nebezpečí ve vojenské službě a po návratu z Afriky, kde pomáhal otrokům, zakotvil v Granadě ve Španělsku jako prodavač. Po kázání Jana z Avily, které v něm vyvolalo silnou lítost, byl dočasně považován za blázna. Chodil bos a za výtěžek z prodeje dříví najal dům, ze kterého vytvořil nemocnici. Vodil tam opuštěné nemocné, ošetřoval je, povzbuzoval a živil tím, co vyžebral. Zajišťoval zaměstnání chudým dívkám a vedl asketický život. Připojili se k němu další spolupracovníci a založili řád Milosrdných bratří.