Úvodní poznámka
1. Zvláštní znamení - křesťan
2. Kdo jsem
3. Kam jdu
4. Má víra
5. Mé představy o Bohu
6. Má modlitba
7. Má neděle
8. Mé plány - Boží plány se mnou
9. Život s církví - církevní rok
10. Nový člověk v Kristu
11. Usmíření - uzdravení - příprava na svátost pokání
12. Kající pobožnost při svátosti smíření
13. Začneme znovu
14. Svatodušní člověk
15. Malé kroky následování
16. S Ježíšem do nebeského Jeruzaléma
17. Obnova křestního slibu