Slovo úvodem

Proč vlastně tato publikace vznikla?
Žehnání, latinsky "benedictio", je svojí podstatou modlitba chvály. Jak ostatně uvádí i samotný úvod k českému vydání benedikcionálu. Už konstituce II. vatikánského koncilu o posvátné liturgii "Sacrosanctum Concilium" ve svém článku 79 zdůrazňuje, aby byla nakolik je to možné a dle místních podmínek vhodné některá žehnání zpřístupněna laikům.
Od roku 1994 kdy Liturgická komise České biskupské konference vydala benedikcionál v českém jazyce, tato hodnotná kniha doposud nepronikla do nejširšího vědomí věřících. Mnohdy jsou dokonce přesvědčeni že laik nemá právo tuto knihu používat k modlitbě. Proto vznikla tato publikace v níž jsou zařazeny vybrané modlitby z benedikcionálu které jsou určeny i pro laiky.
Vlastní texty jednotlivých žehnání jsou zcela shodné z tištěnou podobou benedikcionálu z roku 1994.
Publikace obsahuje také kompletní text úvodu k českému vydání benedikcionálu.
Doufám že tato publikace vám bude užitečná nejenom ke společné liturgické modlitbě v rodinách a nejrůznějších společenstvích, ale i jako inspirace pro prohloubení osobní modlitby.

Josef Maincl, kněz brněnské diecéze