Ladislav Simajchl
Promluvy ke křtu

Velikost: 29 kB
Datum zveřejnění: 12. 9. 2000
Popis: 11 křestních promluv.
Šiřitelnost: Autor souhlasí s dalším šířením svého díla v elektronické i tištěné podobě.
Papírové vydání: FATYM
Digitalizace: Dodáno autorem
Korektura: FATYM
Formátování: Josef Maincl