Ladislav Simajchl
Život z víry

[číst knihu]

Velikost: 130 kB
Datum zveřejnění: 7. 9. 2000
Popis: - duchovní obnova. Témata, která je možno procházet ve společenství nebo i jednotlivě s připojenými myšlenkami k debatě.
Šiřitelnost: Autor souhlasí s dalším šířením svého díla v elektronické i tištěné podobě.
Papírové vydání: FATYM
Digitalizace: Dodáno autorem
Korektura: FATYM
Formátování: Josef Maincl