Ladislav Simajchl
Desatero Božích přikázání

[číst knihu]

Velikost: 97 kB
Datum zveřejnění: 8. 9. 2000
Popis: - pravidla dobrého člověčenství. O deseti velkých svobodách člověka. Pro ty, kteří si cení morálních hodnot, i když k Bohu zatím příliš vztah nemají.
Šiřitelnost: Autor souhlasí s dalším šířením svého díla v elektronické i tištěné podobě.
Papírové vydání: FATYM
Digitalizace: Dodáno autorem
Korektura: FATYM
Formátování: Josef Maincl