Ladislav Simajchl
Láska pod lupou

[číst knihu]

Velikost: 160 kB
Datum zveřejnění: 8. 9. 2000
Popis: Příprava na manželství. Příručka z cyklu výchovy a sebevýchovy od dětství až po manželství. Nejen pro ty, kteří se na manželství již bezprostředně připravují.
Šiřitelnost: Autor souhlasí s dalším šířením svého díla v elektronické i tištěné podobě.
Papírové vydání: FATYM
Digitalizace: Dodáno autorem
Korektura: FATYM
Formátování: Josef Maincl