Ladislav Simajchl
Liturgie

[číst knihu]

Velikost: 279 kB
Datum zveřejnění: 8. 9. 2000
Popis: Pro duchovní formaci laických apštolů. Původně pomůcka pro katechetický kurz. Jednoduchý a srozumitelný úvod pro každého.
Šiřitelnost: Autor souhlasí s dalším šířením svého díla v elektronické i tištěné podobě.
Papírové vydání: FATYM (pomůcka pro katechetický kurz)
Digitalizace: Dodáno autorem
Korektura: FATYM
Formátování: Josef Maincl