Ladislav Simajchl
Maria a dnešní životní styl

[číst knihu]

Velikost: 86 kB
Datum zveřejnění: 12. 9. 2000
Popis: Původně cyklus májových promluv.
Šiřitelnost: Autor souhlasí s dalším šířením svého díla v elektronické i tištěné podobě.
Papírové vydání: FATYM
Digitalizace: Dodáno autorem
Korektura: FATYM
Formátování: Josef Maincl