Ladislav Simajchl
Naše role při nedělní bohoslužbě

[číst knihu]

Velikost: 183 kB
Datum zveřejnění: 12. 9. 2000
Popis: Jak nebýt jen pasivním divákem, ale účastníkem. Kniha pomáhá porozumět jednotlivým částem bohoslužby, gestům, postojům... Postřehy zajímavé i pro kněze, ale psané způsobem srozumitelným prakticky pro každého.
Šiřitelnost: Autor souhlasí s dalším šířením svého díla v elektronické i tištěné podobě.
Papírové vydání: FATYM
Digitalizace: Dodáno autorem
Korektura: FATYM
Formátování: Josef Maincl