Ladislav Simajchl
Příprava na první svaté přijímání

[číst knihu]

Velikost: 129 kB
Datum zveřejnění: 12. 9. 2000
Popis: Příručka pro ty, kdo tuto přípravu vedou. Předkládá ucelený model, včetně vypracovaných katechezí, vzorů dopisů rodičům, kající pobožnosti a vlastní slavnosti. Jde o odbornou příručku pro kněze a katechety.
Šiřitelnost: Autor souhlasí s dalším šířením svého díla v elektronické i tištěné podobě.
Papírové vydání: FATYM
Digitalizace: Dodáno autorem
Korektura: FATYM
Formátování: Josef Maincl