Ladislav Simajchl
Společně k Bohu

[číst knihu]

Velikost: 153 kB
Datum zveřejnění: 12. 9. 2000
Popis: O mravní výchově dítěte v předškolním věku. Vynikající pomůcka pro rodiče a prarodiče k vedení dětí k Bohu a k dobru. Kniha je psaná velmi živě, stylem, přístupným i lidem, kteří o Pánu Bohu ještě moc neslyšeli.
Šiřitelnost: Autor souhlasí s dalším šířením svého díla v elektronické i tištěné podobě.
Papírové vydání: FATYM
Digitalizace: Dodáno autorem
Korektura: FATYM
Formátování: Josef Maincl