Ladislav Simajchl
Živá fara

[číst knihu]

Velikost: 31 kB
Datum zveřejnění: 12. 9. 2000
Popis: Jak ženy pomáhají k oživení fary na centrum farnosti. Původně vycházelo na pokračování v Katolickém týdeníku.
Šiřitelnost: Autor souhlasí s dalším šířením svého díla v elektronické i tištěné podobě.
Papírové vydání: FATYM
Digitalizace: Dodáno autorem
Korektura: FATYM
Formátování: Josef Maincl