Ladislav Simajchl
Cestou do Emauz

[číst knihu]

Velikost: 2,7 MB
Datum zveřejnění: 11. 3. 2001
Popis: Asi 500! velmi poutavých promluv k nedělím církevní roku a svátkům svatých. Velmi obsáhlé dílo, ke každé neděli několik promluv.
Šiřitelnost: Dle obecných pravidel
Papírové vydání: Vydal postupně autor v letech 1996 - 1999
Digitalizace: Dodáno autorem, mimo svátky svatých
Korektura: FATYM
Formátování: Josef Maincl