Jan Pavel II.
Úvahy nad encyklikou humanae vitae

[číst knihu]

Velikost: 89 kB
Datum zveřejnění: 2. 4. 2001
Popis: Soubor projevů Jana Pavla II. o hodnotě lidského života a úctě k němu.
Šiřitelnost: Dle obecných pravidel
Papírové vydání: Centrum pro rodinný život Olomouc,
leden 1991, ISBN 80-85319-04-7.
Z anglického originálu REFLECTIONS ON HUMANAE VITAE
přeložila Lucie Cekotová
Digitalizace: Josef Maincl
Korektura: Petr Jurák
Formátování: Josef Maincl