Josef Maincl
Modlitby z benedikcionálu

[číst knihu]

Velikost: 120 kB
Datum zveřejnění: 28. 6. 2001
Popis: Výběr modliteb pro laiky z českého vydání benedikcionálu, včetně úvodu.
Šiřitelnost: Dle obecných pravidel
Papírové vydání: Nebylo samostatně vydáno
Digitalizace: Josef Maincl
Korektura: Josef Maincl
Formátování: Josef Maincl