Ladislav Simajchl
Sebevýchova k manželství

[číst knihu]

Velikost: 33 kB
Datum zveřejnění: 25. 10. 2001
Popis: Tenký sešitek se zajímavě psaným zamyšlením na téma, které mládež dost zajímá.
Šiřitelnost: Dle obecných pravidel
Papírové vydání: FATYM 2001
Digitalizace: Miroslav Puchner
Korektura: Miroslav Puchner, Josef Maincl
Formátování: Josef Maincl