Leo Zerhau
Pověsti a příběhy z Podyjí

[číst knihu]

Velikost: 54 kB
Datum zveřejnění: 18. 9. 2001
Popis: Zajímavé čtení z minulosti znojemska. Zvláště z farností spravovaných farním týmem Přímětice - Bítov.
Šiřitelnost: Dle obecných pravidel
Papírové vydání: FATYM 2000
Digitalizace: Dodáno autorem
Korektura: FATYM
Formátování: Josef Maincl