Albino Luciani
Dopisy slavným osobnostem

[číst knihu]

Velikost: 308 kB
Datum zveřejnění: 17. 1. 2002
Popis: Jako benátský patriarcha psával Jan Pavel I. smyšlené dopisy předním mužům a ženám, kteří svého času sehráli ve světě významnou roli. Některé z adresovaných postav ani nežily, jsou známy jen ze světové literatury. Každá z těchto postav jeví se v dopise pisateli důvěrně známá. Dopisy prozrazují jeho velkou literární znalost a sečtělost. V dopisech světcům a světicím se s nimi dělí o své radosti i starosti. Při tom vhodně a skromně hovoří i o sobě.
Uspořádal a přeložil P. Josef Dobiáš
Šiřitelnost: Dle obecných pravidel
Papírové vydání: FATYM, 2001
Digitalizace: FATYM
Korektura: FATYM
Formátování: Josef Maincl