Jan Chlumský
Bůh je láska

[číst knihu]

Velikost: 454 kB
Datum zveřejnění: 30. 4. 2002
Popis: Kniha je určena pro všechny, kdo se připravují na svátost manželství nebo na její obnovu. V této knize se prolíná snaha hovořit jak k těm, kteří toho o víře mnoho nevědí, tak i k těm poučenějším. Ostatně i začátečníci v duchovním životě jsou na cestě k hlubšímu životu z víry, a proto nabízené kapitoly mohou pro ně zůstat aktuální i později. Obsahem přípravy není jen náboženská, duchovní oblast, ale i další oblasti, které k manželství patří. Žádná kniha nemůže nahradit osobní přístup toho, kdo má přípravu vést, ale může být jen pomocníkem.
Šiřitelnost: Dle obecných pravidel
Papírové vydání: Arca JiMfa 1993
Digitalizace: Dodáno autorem
Korektura: Dodáno autorem
Formátování: Josef Maincl