Jan Pavel II.
Život Kristův

[číst knihu]

Velikost: 727 kB
Datum zveřejnění: 24. 9. 2002
Popis: 84 katechezí papeže Jana Pavla II. na téma Kristova života v překladu doc. Dr. Ctirada Václava Pospíšila OFM.
Šiřitelnost: Dle obecných pravidel
Papírové vydání: Vycházelo jako série článků v týdeníku SVĚTLO. Po zveřejnění na internetu vydala knižně Matice cyrilometodějská v roce 2002.
Digitalizace: Josef Maincl
Korektura: Josef Maincl
Formátování: Josef Maincl