Jan Pavel II.
7x o laicích

[číst knihu]

Velikost: 47 kB
Datum zveřejnění: 22. 12. 2002
Popis: Promluvy Sv. Otce Jana Pavla II. pronesené na generálních audiencích od listopadu 1993 do března 1994.
Šiřitelnost: Dle obecných pravidel
Papírové vydání: Vydal Sekretariát Rady laiků pražské arcidiecéze v roce 1995 pro vnitřní potřebu.
Digitalizace: Josef Maincl
Korektura: Josef Maincl
Formátování: Josef Maincl