Josef Havelka
Rozmlouvej s Bohem

[číst knihu]

Velikost: 32 kB
Datum zveřejnění: 27. 1. 2003
Popis: Modlitby pro různé situace jak je vybral P. Josef Havelka.
Šiřitelnost: Dle obecných pravidel
Papírové vydání: FATYM 2000
Digitalizace: FATYM
Korektura: Josef Maincl
Formátování: Josef Maincl