P. Ing. Aleš Opatrný
Cesty k víře

[číst knihu]

Velikost: 114 kB
Datum zveřejnění: 13. 7. 2004
Popis: Čtení pro ty, kdo chtějí svým bližním pomoci na cestě hledání víry.
Šiřitelnost: Dle obecných pravidel
Papírové vydání: Pastorační středisko Praha
Digitalizace: Dodáno v elektronické podobě
Korektura: Josef Maincl
Formátování: Josef Maincl