P. Ing. Aleš Opatrný
CREDO

[číst knihu]

Velikost: 175 kB
Datum zveřejnění: 31. 8. 2004
Popis: Úvahy o apoštolském vyznání víry. Upravený přepis záznamu kázání.
Šiřitelnost: Dle obecných pravidel
Papírové vydání: Pastorační středisko Praha. K tisku připravili: Aleš Opatrný, Pavel Boukal, Jiří Černý, Eva Žilková.
Digitalizace: Dodáno v elektronické podobě
Korektura: Josef Maincl
Formátování: Josef Maincl