P. Ing. Aleš Opatrný
Příprava na manželství

[číst knihu]

Velikost: 151 kB
Datum zveřejnění: 31. 8. 2004
Popis: Soubor přednášek. Pohled na základní prvky manželství z pozice katolické církve.
Šiřitelnost: Dle obecných pravidel
Papírové vydání: Pastorační středisko Praha
Digitalizace: Dodáno v elektronické podobě
Korektura: Josef Maincl
Formátování: Josef Maincl