P. Ing. Aleš Opatrný
Kterak se stát svatým snadno a rychle

[číst knihu]

Velikost: 77 kB
Datum zveřejnění: 8. 9. 2004
Popis: O tom, kým člověk – křesťan je a kým by se měl stát.
Šiřitelnost: Dle obecných pravidel
Papírové vydání: Pastorační středisko Praha
Digitalizace: Dodáno v elektronické podobě
Korektura: Josef Maincl
Formátování: Josef Maincl