P. Ing. Aleš Opatrný
Úvahy o utrpení a vzkříšení Páně

[číst knihu]

Velikost: 119 kB
Datum zveřejnění: 19. 10. 2004
Popis: Text, který chce napomoci hlubšímu pochopení událostí Kristovy smrti a zmrtvýchvstání. Upravený přepis kázání.
Šiřitelnost: Dle obecných pravidel
Papírové vydání: Pastorační středisko Praha
Digitalizace: Dodáno v elektronické podobě
Korektura: Josef Maincl
Formátování: Josef Maincl