P. Ing. Aleš Opatrný
Malá příručka pastorační péče o nemocné

[číst knihu]

Velikost: 122 kB
Datum zveřejnění: 18. 11. 2004
Popis: Nemocný potřebuje člověka, aby došel k Bohu. Určeno všem, kdo chtějí prospět nemocným.
Šiřitelnost: Dle obecných pravidel
Papírové vydání: Pastorační středisko Praha
Digitalizace: Dodáno v elektronické podobě
Korektura: Josef Maincl
Formátování: Josef Maincl