P. Ing. Aleš Opatrný
Malá společenství

[číst knihu]

Velikost: 68 kB
Datum zveřejnění: 8. 12. 2004
Popis: O otázkách vzniku, vedení a podmínkách života malých společenství.
Šiřitelnost: Dle obecných pravidel
Papírové vydání: Pastorační středisko Praha
Digitalizace: Dodáno v elektronické podobě
Korektura: Josef Maincl
Formátování: Josef Maincl