P. Ing. Aleš Opatrný
Modlitba při katechezi

[číst knihu]

Velikost: 33 kB
Datum zveřejnění: 9. 12. 2004
Popis: Shrnutí a doplnění výsledků práce skupiny na setkání katechetů v Praze - Břevnově v říjnu 1997.
Šiřitelnost: Dle obecných pravidel
Papírové vydání: Pastorační středisko Praha
Digitalizace: Dodáno v elektronické podobě
Korektura: Josef Maincl
Formátování: Josef Maincl