P. Ing. Aleš Opatrný
Pastorační péče v méně obvyklých situacích

[číst knihu]

Velikost: 212 kB
Datum zveřejnění: 14. 12. 2004
Popis: Uvedení do různých důležitých, ale méně obvyklých oblastí pastorace s odkazy na speciální literaturu. Druhá část obsahuje statě k některým speciálním problémům.
Šiřitelnost: Dle obecných pravidel
Papírové vydání: Pastorační středisko Praha
Digitalizace: Dodáno v elektronické podobě
Korektura: Josef Maincl
Formátování: Josef Maincl