P. Ing. Aleš Opatrný
Příprava dospělých na křest

[číst knihu]

Velikost: 69 kB
Datum zveřejnění: 14. 12. 2004
Popis: Pomůcka a souhrn inspirací pro ty, kdo přípravu vedou.
Šiřitelnost: Dle obecných pravidel
Papírové vydání: Pastorační středisko Praha
Digitalizace: Dodáno v elektronické podobě
Korektura: Josef Maincl
Formátování: Josef Maincl