P. Ing. Aleš Opatrný
Rodina dnes - Úvahy k májovým pobožnostem

[číst knihu]

Velikost: 60 kB
Datum zveřejnění: 28. 12. 2004
Popis: Z Myšlenek a úvah Jana Pavla II. o rodině, jak je přináší jeho Apoštolský list Familiaris Consortio.
Šiřitelnost: Dle obecných pravidel
Papírové vydání: Pastorační středisko Praha
Digitalizace: Dodáno v elektronické podobě
Korektura: Josef Maincl
Formátování: Josef Maincl