P. Ing. Aleš Opatrný
Příprava ke svátosti smíření

[číst knihu]

Velikost: 53 kB
Datum zveřejnění: 29. 12. 2004
Popis: Orientace a inspirace jak pro ty, kdo se ke svátosti smíření připravují po dlouhé době, tak pro ty, kteří jsou ohroženi povrchností a rutinou.
Šiřitelnost: Dle obecných pravidel
Papírové vydání: Pastorační středisko Praha
Digitalizace: Dodáno v elektronické podobě
Korektura: Josef Maincl
Formátování: Josef Maincl