P. Ing. Aleš Opatrný
Příprava na biřmování

[číst knihu]

Velikost: 66 kB
Datum zveřejnění: 29. 12. 2004
Popis: Pomůcka pro ty, kdo vedou přípravu se několika schématy příprav.
Šiřitelnost: Dle obecných pravidel
Papírové vydání: Pastorační středisko Praha
Digitalizace: Dodáno v elektronické podobě
Korektura: Josef Maincl
Formátování: Josef Maincl