P. Ing. Aleš Opatrný
Příprava na křest dítěte

[číst knihu]

Velikost: 47 kB
Datum zveřejnění: 30. 12. 2004
Popis: Pomůcka pro ty, kdo se podílejí jak na rozhovorech s rodiči, tak na přípravě vlastní křestní slavnosti.
Šiřitelnost: Dle obecných pravidel
Papírové vydání: Pastorační středisko Praha
Digitalizace: Dodáno v elektronické podobě
Korektura: Josef Maincl
Formátování: Josef Maincl