P. Ing. Aleš Opatrný
Katechismus katolické církve ve světle církevních dokumentů

[číst knihu]

Velikost: 23 kB
Datum zveřejnění: 30. 12. 2004
Popis: Vymezení autority nového katechismu a jeho vztahu k ostatním pomůckám. Zkrácený text přednášky na kurzu katechetů v Praze, srpen 1995.
Šiřitelnost: Dle obecných pravidel
Papírové vydání: Pastorační středisko Praha
Digitalizace: Dodáno v elektronické podobě
Korektura: Josef Maincl
Formátování: Josef Maincl