P. Ing. Aleš Opatrný
Svátost pokání a smíření

[číst knihu]

Velikost: 233 kB
Datum zveřejnění: 26. 2. 2005
Popis: Sborník z kursu pro kněze, Želiv 1999. Svátost smíření je velkou šancí pro kajícníka a velkým úkolem pro zpovědníka. Její prožívání vyrůstá z kajícnosti i z důvěry.
Šiřitelnost: Dle obecných pravidel
Papírové vydání: Pastorační středisko Praha
Digitalizace: Dodáno v elektronické podobě
Korektura: Josef Maincl
Formátování: Josef Maincl