P. Ing. Aleš Opatrný
Sekty jako pastorační problém i úkol

[číst knihu]

Velikost: 80 kB
Datum zveřejnění: 26. 2. 2005
Popis: Orientace v pastoraci a některé zkušenosti i o problematice vzniku sektářství uvnitř církve.
Šiřitelnost: Dle obecných pravidel
Papírové vydání: Pastorační středisko Praha
Digitalizace: Dodáno v elektronické podobě
Korektura: Josef Maincl
Formátování: Josef Maincl