Josef Maincl
katolický kněz
* 13. 4. 1971
knězem od 24. 6. 2000

Moje aktuální adresa:
Josef Maincl
Římskokatolická farnost Telč,
náměstí Zachariáše z Hradce 4,
588 56 Telč

* tel: 566 466 051 * mobil: 776 273 921 * Email: josef@knihovna.net *Něco ze života

Stručný životopis
Narodil jsem se 13.4.1971 v Hustopečích.
Pokřtěn jsem  byl 9.5.1971 v  Bořeticích.
Mám tři sourozence.
Po ukončení základní školy jsem absolvoval tříletý učební obor strojní zámečník na SOU Břeclav.
Po jeho ukončení jsem dále při zaměstnání dva roky studoval obor  strojírenství na SOUŽ Valtice. Toto studium jsem úspěšně zakončil maturitní zkouškou.
V té době jsem pracoval jako strojní zámečník u a.s.TRANZA Břeclav.
Dne 4. 5. 1993 mne otec biskup Vojtěch Cikrle přijal za kandidáta kněžství pro brněnskou diecézi. Od září 1993 jsem se začal připravovat na tuto službu v Litoměřicích a v Olomouci.
Dne 19. 6. 1999 jsem přijal jáhenské svěcení a 24. 6. 2000 svěcení kněžské. Od 1. 7. 1999 jsem působil jako jáhen a od 1. 7. 2000 jako kaplan ve farnostech Přímětice, Únanov, Bítov, Citonice, Lukov, Horní Břečkov a Chvalatice.
Od 1. 8. 2001 jsem byl ustanoven administrátorem ve farnostech Brankovice, Chvalkovice, Hvězdlice a Rostěnice a moderátorem farního týmu v Milonicích.
V roce 2011 jsem byl ustanoven farářem a děkanem v Telči a zároveň administrátorem tří dalších farností v okolí Telče.