Knihovna křesťanské literatury

Pravidla slušného chování v naší knihovně

Obecná ustanovení

Pravidla pro půjčování knih
Poplatky
Autorská práva
Chyby a jejich reklamace