Knihovna křesťanské literatury

 
Světec dne
20. května 2022 předchozí den následující den

sv. Klement Maria Hofbauer - Dvořák, kněz

+ r. 1820

Narodil se v Tasovicích u Znojma jako 9. z 12 dětí a pokřtěn byl Jan. Stal se pekařem, pro chudobu a touhu po studiu odešel do ciziny. V Římě přijal kněžství a řád redemptoristů, do kterého tam vstoupil, uvedl do Varšavy a řadu let v Polsku požehnaně působil. Když Varšavu obsadila Napoleonova vojska, byli redemptoristé vypovězeni. Klement se uchýlil do Vídně, kde byl osvícenci pronásledován. Úspěšně tam působil, i když se slíbeného povolení kongregace osobně nedočkal. Svými slovy nás nabádá k vytrvalosti a dodává: "Viděl jsem mnohé bezbožníky umírat svatě a viděl jsem mnohé, kteří se zdáli býti svatí, a umřeli jako bezbožníci." Také doporučuje mluvit spíš s Bohem o hříšníku, než s ním o Bohu.