Knihovna křesťanské literatury

 
Světec dne
21. května 2022 předchozí den následující den

sv. Ondřej Bobola, kněz a mučedník

+ r. 1657

Polský jezuita z rodu českých rytířů, svou kněžskou činnost začal hlásáním Božího slova a vedením Mariánské družiny. Svou obětavou péčí o nemocné a umírající byl v bělohorské oblasti velmi známý. Jako horlivý misionář procházel území zpustošené válkami a morem, přespával pod širým nebem, žil často jen o chlebě a vodě.

Rozkolníci mu přezdívali dušechvatů, protože jeho vlivem se jich mnoho vracelo do katolické církve. Když jej kozáci dopadli, modlil se: "Staň se, Pane, tvá vůle". U Janova jej krutým způsobem umučili.

Bůh, který odmění každého, kdo napne síly k uskutečňování jednoty, jej vyznamenal.