Knihovna křesťanské literatury

 
Světec dne
22. května 2022 předchozí den následující den

sv. Julie, panna a mučednice

+ kolem r. 540

Z bohaté africké rodiny byla zavlečena až do Sýrie a stala se otrokyní. Křesťanská víra z domova jí dodávala útěchu a sílu. Rozjímala o Ukřižovaném, jehož obrázek nosila na krku. Její pán, když viděl, že ji nic od víry neodvrátí, nekladl jí překážek, aby podle ní žila, protože byla poslušná, vzdělaná a svědomitá. Vladař jistého ostrova se o ní doslechl, dal si ji předvést, nabídl jí svobodu a šlechtice za ženicha, zřekne-li se víry. Julie takovou výměnu odmítla se slovy: "Jsem šťastna, že sloužím Kristu" a raději se nechala přibít na kříž.

Sv. Julie je důkazem, že důslednost ve víře získává úctu i nevěřících.