1. Plod lásky vaší a Boží (První dítě věřících rodičů)
2. Dítě je dar a úkol
3. Zavolal jsem tě jménem
4. Kristus s námi (Mt 28,18-20)
5. Malé a velké děti Boží (Mk 10,13-16)
6. Jak se může člověk znovu narodit (Jan 3,1-6)
7. Křesťan, člověk vědy a víry (Ef 4,1-6)
8. Výchova od prvního dne (Ez 36,24-28)
9. Myšlenky k promluvě při farní mši svaté
10. Při křtu školáka - dospělého - na Bílou sobotu
11. Křest nemocného dítěte