INFORMACE

Základní informace
Cíl projektu
Financování
Spolupráce
Vzhled stránek
Orientace v knihovně
Jak si přečíst knihu
Jak si vypůjčit knihu
Lze si vypůjčit celou knihovnu?

ŘÁD KNIHOVNY

Obecná ustanovení
Pravidla pro půjčování knih
Poplatky
Autorská práva
Chyby a jejich reklamace