Slovo úvodem
Všeobecný úvod
  Žehnání v dějinách spásy
  Žehnání v životě církve
  Povinnosti a služby
  Slavení žehnání
  Úpravy
Struktura obřadu žehnání

Žehnání rodin
Žehnání matce čekající dítě
Žehnání dětem
Rodičovské požehnání
Rodičovské požehnání před důležitým životním krokem
Žehnání při zásnubách
Žehnání nemocným
Žehnání starým lidem
Žehnání adventního věnce
Žehnání vína
Žehnání bylin a květin
Žehnání prvotin a úrody
Žehnání na začátku stavby
Žehnání nového domu nebo bytu
Žehnání technických zařízení
Žehnání dopravních prostředků
Žehnání polí luk a pastvin
Žehnání živočichů
Žehnání při různých příležitostech