7x o laicích
A já jsem s vámi i za železnou oponou
...a nezapomeň na modlitbu!
Bůh je láska
Čao Niku!
Cestou do Emauz
Cesty k víře
Co dělat ve farní radě?
CREDO
Desatero Božích přikázání
Dopisy slavným osobnostem
Duchovní vedení
Duchovní život
Hovory na nemocničním lůžku
Jak se zpovídat
Katechismus katolické církve ve světle církevních dokumentů
Každý den zkoumali v Písmu...
Kdyby lásky neměl
Krása a statečnost
Kterak se stát svatým snadno a rychle
Láska pod lupou
Liturgie
Májové úvahy
Malá příručka pastorační péče o nemocné
Malá společenství
Manželství v záběhu
Maria a dnešní životní styl
Matka Vojtěcha
Modlitba při katechezi
Modlitby z benedikcionálu
Naše role při nedělní bohoslužbě
Nebojte se života
Novéna k svaté Anežce České
O důvod víc
Pastorační péče v méně obvyklých situacích
Pouť do Říma od A do Z
Pověsti a příběhy z Podyjí
Promluvy ke křtu
Příprava dospělých na křest
Příprava ke svátosti smíření
Příprava na biřmování
Příprava na křest dítěte
Příprava na manželství
Příprava na první svaté přijímání
Rodiče a školáci
Rodina dnes - Úvahy k májovým pobožnostem
Rozmlouvej s Bohem
Sebevýchova k manželství
Sekty jako pastorační problém i úkol
Společně k Bohu
Stalo se
Stáří
Svátost pokání a smíření
Tajemství manželství
Terezka Martinová
Tvář plná světla
Úvahy nad encyklikou humanae vitae
Úvahy o utrpení a vzkříšení Páně
Větrný kůň
Vyřiďte sijónské dceři
Základy křesťanské víry
Živá fara
Život Kristův
Život rozvedných v církvi
Život z víry